Jak czytać receptę?

Dowiedz się jak poprawnie odczytać receptę okulistyczną

Wszystkie recepty okulistyczne wyglądają podobnie i mają takie same oznaczenia, dlatego rozszyfrujemy dla Ciebie niezrozumiałe skróty i nazwy. Jeśli nie jesteś w stanie odczytać recepty np. ze względu na niewyraźne pismo skontaktuj się z nami. Z chęcią rozszyfrujemy zapis z Twojej recepty okularowej i prześlemy Ci parametry potrzebne do zakupu okularów w naszym sklepie.

Poniżej znajdziesz wyjaśnienie najważniejszych oznaczeń na recepcie oraz kilka przykładów.

Podstawowe oznaczenia na recepcie

OP/OL – oko prawe/oko lewe

Dal – część recepty, która odnosi się do szkieł minusowych lub plusowych a więc z przeznaczeniem dla osób z krótkowzrocznością lub nadwzrocznością. W tym przypadku zamawiamy okulary do dali używane do codziennego chodzenia i użytku .

Bliż – część recepty w której zdefiniowane są parametry dla okularów do czytania lub pracy przy monitorze komputerowym a więc z przeznaczeniem dla osób mających nieostre widzenie z bliska. Okulary te służą głównie do czytania i pracy na odległość „wyciągniętych rąk”.

Sfera – określa moc i siłę soczewki. Wyrażona jest w dioptriach. Może przyjmować wartości ujemne („-“) i plusowe (“+”) w przypadku szkieł do dali oraz wartości dodatnie („+”), lub ujemne (“-“) w przypadku bliży. 

Cylinder – parametr, który określa stopień korekcji astygmatyzmu. Korekcja astygmatyzmu, może występować zarówno przy dali jak i bliży a jego wartości mogą być ujemne jak i dodatnie. Cylinder określony jest z dokładnością do 0,25 dioptrii cylindrycznych.

Oś cylindra – podawana w stopniach od 0º do 180º w przypadku szkieł cylindrycznych. Niekiedy może być również zaznaczona na rysunku na recepcie.

Rozstaw źrenic (PD) – odległość pomiędzy źrenicami (dokładnie od środka źrenicy prawego oka do środka źrenicy lewego oka) podawana jest w milimetrach. Jeśli okulista nie poda jej na recepcie możliwe jest określenie PD przy pomocy linijki i drugiej osoby.

Przykłady recept

Pierwsza recepta to klasyczny przykład recepty na okulary do chodzenia. Oko prawe ma wartość -2.5 Dioptri oraz cylinder -0.5D, oś 120. Rozstaw źrenic to 64mm, czyli po 32mm na oko. Po prawej możecie zobaczyć poprawnie wypełniony formularz „Dane z recepty” podczas kupowania okularów. Pamiętajcie aby zaznaczyć „Okulary do dali” w zakładce Rodzaj okularów.

Na drugiej recepcie widzimy wypisane okulary do czytania (do bliży). Prawe oko z korekcją +1.0 Dipotrii, lewe oko z korekcją =1,5D w sferze oraz +1,0D i osią 25 w cylindrze. W tym wypadku rozstaw źrenic jest inny dla każdego oka.

Na drugiej recepcie widzimy wypisane okulary do czytania (do bliży). Prawe oko z korekcją +1.0 Dipotrii, lewe oko z korekcją =1,5D w sferze oraz +1,0D i osią 25 w cylindrze. W tym wypadku rozstaw źrenic jest inny dla każdego oka.